MP Pack tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

Th12 18, 2017 MP Pack tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

Ngày 16/12/2017, Công ty cổ phần Mp Pack đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2017 giữa người sử dụng lao động và người lao động. Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Giám đốc Công ty và đồng chí Ngô Công Hậu – Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện các trưởng phòng ban và đại diện các công nhân trong toàn Công ty.HOI NGHI CONG NHAN 1

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Công ty Mp Pack: Nguyễn Văn Hải đã thông báo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn về công tác tiêu thụ, điều kiện sản xuất… để đông đảo cán bộ, công nhân viên toàn Công ty nắm được.

HOI NGHI CONG NHAN 2

Đối thoại tại nơi làm việc là hoạt động nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự thấu hiểu tâm tư nguyện vọng giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động tại nơi làm việc, đồng thời bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Với tinh thần thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đại diện của các phòng ban, phân xưởng đã có nhiều ý kiến kiến nghị tới lãnh đạo Công ty về việc Thông qua việc trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động, buổi đối thoại đã giải đáp các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, bao gồm: Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động; Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; Điều kiện làm việc; Nâng cao chất lượng vật tư, thiết bị nhằm nâng cao năng suất lao động; cải thiện điều kiện làm việc, ăn ở cho nhân viên; tạo môi trường thuận lợi cho người lao động được tham gia các hoạt động VHVN, TDTT… Yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động, tập thể lao động và các nội dung khác mà hai bên quan tâm.

HOI NGHI CONG NHAN 3

Bên cạnh việc giải đáp thấu đáo những ý kiến thắc mắc của CNVC tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Giám đốc Công ty và đồng chí Ngô Công Hậu – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã nhấn mạnh, Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để CBCNV yên tâm công tác thông qua những cơ chế chính sách phù hợp, đồng thời cũng đề nghị mỗi CBCNV hiểu, chia sẻ  với những khó khăn chung của Công ty trong giai đoạn này và tiếp tục nỗ lực thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2017 của Công ty.
Buổi đối thoại đã giúp cho CBCNV Công ty cổ phần MP Pack có dịp bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình, được tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, cũng như tham gia vào quá trình quản lý và phát triển doanh nghiệp. Góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người sử dụng lao động và người lao động.

cblock
Bạn đang cần hỗ trợ, tư vấn các giải pháp về bao bì carton?

Liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc và tư vấn miễn phí.