CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN MP PACK TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI CON EM CBCNV